Cd 1 Innehåll

Du kan höra 27 st av Lydias sånger på den cd som vi spelade in 50 år efter hennes bortgång.. Det gjorde vi, Lydias fem barn och några av våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Dessutom var sångare i Fylstakyrkan i Kumla med, vilket var särskilt roligt eftersom  det var Lydias hemförsamling där hennes sånger som regel blev sjungna allra först. Då hette församlingen Ebeneser.

Vi syskon: Sören, Anita, Synnöve, Solveig och Gunilla

Vi syskon: Sören, Anita, Synnöve, Solveig och Gunilla

 

 

Beställ din egna skiva! Gå till fliken ”Köp här” och notera för det material du vill beställa.

 

 

 

 

 

Medverkande på skivan är:

Lydias fem barn
Anita Eggum, sång
Sören Lithell, sång
och hans fru Gunnel, sång
Gunilla Olausson, sång, kontrabas
och hennes man Evert, sång, basun
Solveig Hansen, sång, piano, orgel, gitarr
och hennes man Björn, trumpet
Synnöve Ericsson, sång

Barnbarnen
Konrad Olausson, cello, kontrabas, piano
Olle Cedersjö, sång, gitarr
Karin Svärdh, sång;

Barnbarnsbarnen
Joel Olausson, sång.
Jacob Olausson, sång, piano
Emilia Ståhlbom, sång

I sträng­musik­­sångerna deltar också sångarna från Fylsta­kyrkan, f d Ebeneser­kyrkan i Kumla, där också inspelningen skedde i oktober 2007.

Ljudtekniker: Göran Bengtsson och Mikael Rönning.

Tack till Fylstakyrkan och dess sångare för härligt engagemang!

Innehållsförteckning

1. Jag har en sång…
Fylstakyrkans sångare

2. Livets härliga källa
Fylstakyrkans sångare

3. Som en fjällvandring
Gunilla Olausson, Solveig Hansen,
Synnöve Ericsson

4. Jag har hört om en stad
Gunilla Olausson, Solveig Hansen,
Synnöve Ericsson

5. Kanhända förr’n sol går ner
Karin Svärdh, Olle Hansen

6. Det enda
Gunilla Olausson, Solveig Hansen,
Synnöve Ericsson, Fylstakyrkans sångare

7. Lammets sång
Fylstakyrkans sångare

8. Mättas min själ
Gunilla Olausson, Solveig Hansen,
Synnöve Ericsson, Sören Lithell,
Evert Olausson

9 Guds löfte
Olle Hansen

10. Alla, alla vill vi ha med
Emilia Ståhlbom, Jacob och Joel Olausson

11. Om jag vore en liten mus
Joel Olausson

12. Duvan fl ög
Emilia Ståhlbom, Jacob och Joel Olausson

13. Fågelungarna
Karin Svärdh

14. Flyttfåglarna
Olle Hansen, Gunilla Olausson,
Solveig Hansen, Synnöve Ericsson

15. En ängel skrev
Gunilla Olausson, Solveig Hansen,
Synnöve Ericsson

16. Vi måste ha fl er
Fylstakyrkans sångare

17. Gyllene morgon
Fylstakyrkans sångare

18. Lovsång
Gunilla Olausson, Solveig Hansen,
Synnöve Ericsson, Sören Lithell,
Evert Olausson

19. Gå ut på gator och gränder
Olle Hansen, Fylstakyrkans sångare

20. Tag mig, Gud
Gunilla Olausson, Solveig Hansen,
Synnöve Ericsson, Fylstakyrkans sångare

21. Evigt består Guds kärlek och makt
Gunilla Olausson, Solveig Hansen,
Synnöve Ericsson

22. Aftonbön
Gunilla Olausson, Solveig Hansen,
Synnöve Ericsson

23. Guds via änglar
Karin Svärdh

24. Kom, kom alla änglar små
Emilia Ståhlbom

25. Betlehems stjärna
Anita Eggum, Gunilla Olausson,
Solveig Hansen, Synnöve Ericsson,
Sören Lithell, Evert Olausson

26. Jag ville fråga änglarna
Karin Svärdh

27. Jesu vackra stjärna
Anita Eggum, Gunilla Olausson,
Solveig Hansen, Synnöve Ericsson,
Sören Lithell, Evert Olausson