P.P. Waldenströms anda och Lydias sånger

Waldenström Relief

Reliefen i kyrkans foaje med inskriptionen: Han lämnade ett nytt, mer evangeliskt Gudsbegrepp i arv till Sveriges folk.

Betlehemskyrkan i Gävle förvaltar ett speciellt arv. Det var här P.P.Waldenström predikade och formulerade den försoningslära som blev grunden för Svenska Missionsförbundets bildande 1878. I stora kyrksalen finns predikstolen som han predikade i fortfarande i bruk . I foajén hänger en relief över Waldenström med minnesorden: Han lämnade ett nytt mer evangeliskt Gudsbegrepp i arv åt Sveriges folk.

 

 

Gävle Betlehemskyrkan Waldenströms predikstol

Den bevarade och fortfarande använda predikstolen som PP Waldenström predikade i under sin tid i Gävle

 

 

 

 

 

 

 

Det kändes rätt att här få sjunga Lydias sånger om nåd och kärlek. Uppslutningen och uppskattningen vid vårt besök var stor och det sjöngs med i sångerna av hjärtans lust. Samtidigt var det många innerliga minnen som väcktes till liv när sångerna om Himlen, Staden och Flyttfåglarna sjöngs. Dessa sånger är ett speciellt arv som Lydia lämnat efter sig och tillsammans med sångerna om Nåden, speciellt Det enda som bär är det sånger som berör. Detta arv efter Lydia går bra ihop med den kärleksfulla syn på försoningen som Waldenström pläderade för. Försoningen är en kärlekshandling av Gud och i väldigt många av Lydias sånger framhåller hon just den kärleksfulla Guden. Dom två skulle säkert trivts mycket bra tillsammans om de fått vara samtida.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för P.P. Waldenströms anda och Lydias sånger