Ny Cd och ny sångbok

De blev fest i timmarna tre… 

Det blev trångt ända från början. Publiken var tidigt på plats.

…när vi med ett Releaseparty firade att den nya Cd-skivan med Lydiasånger är klar. Lokalen blev så full med publik att de lediga ytorna fick fyllas med extrastolar för att flertalet skull kunna sitta under sångstunderna.

Det var inte att ta fel på att det var en efterlängtad utgåva som nu var klar. Samtidigt lanserades en ny sångbok med alla de 52 Lydia-sånger som vi sjungit in på denna nya Cd:n och den tidigare utgivna. Den boken användes flitigt under kvällen. I olika konstellationer och tillsammans med publiken sjöng vi ett 15-tal sånger. Det var en sångarglädje som hette duga. Jag tror att Lydia hade trivts fint i den samlingen. Men nu fick vi glädjas åt den skatt hon skapat för oss alla.

Oscar Lithell, alias Lars-Inge Larsson bjöd till bords.

Kvällen bjöd på lite överraskande besök av Oscar Lithell (alias Lars-Inge Larsson), svärfar till Lydia och tillika grundaren av charkuteriföretaget Lithells. Han bjöd mitt i samlingen till bords, där det naturligtvis serverades Sibylla-korv, känd och omtyckt över hela landet.

Korven fick rykande åtgång.

 

 

 

Provlyssning. Godkänt?

Under pausen kunde man ta del av en hel del utställningsmaterial om Lydias liv och verksamhet, lyssna på skivan i hörlurar och handla skivor.

 

En del av utställningsmaterialet

Efter pausen blev det tillfälle för besökarna att önska sånger ur den nya sångboken. Det blev förutom de mest kända också Som en fjällvandring och  O, vilken vän, ett par sånger som speglar Lydias författarskap och tänkande. Fjällvandringens upp och nedgångar som trots alla backar slutar i målet på höjden och Vännen som är den trognaste och bästa här på jord. Det önskades också att sjunga den första och den sista sången ur hennes hand. Vilken som skrevs först vet vi inte men den sista sången, Mättas min själ, skrev hon kort före sin bortgång, som hon var väl medveten om. Sista versen lyder:

Håller du Herre, min skälvande hand för du mig blott till de saligas strand.

Då skall jag sjunga, o, Gud i ditt land. Då skall jag tacka dig, o, Jesus.

Det var med stor tacksamhet vi vandrade hemåt efter denna fest.