Kontakt

Vill du ha besök för att lyssna på hennes sånger så kommer vi gärna och sjunger och berättar om vår mamma. Programmen tar upp till 1 ¼ timma men kan naturligtvis anpassas efter era önskemål. Det är mycket sång, texterna visas på storskärm så alla som vill kan sjunga med. Berättelser om hur sångerna kom till, hur Lydia växte upp, några av hennes dikter, bilder från hennes rika liv, något om oss själva. Så där kan ett program se ut. Läs under fliken Referat om tidigare besök.

Vi som vanligen gör besöken är Lydias döttrar Gunilla, Solveig och Synnöve med våra respektive män Evert och Björn, se bilden överst på sidan.

Använd meddelanderutan nedan för att nå oss. Du kan också ringa: 019-310 306, Gunilla Olausson (f.Lithell)

Vill du beställa din egen CD med sångerna, sångbok eller ett dikthäfte med ett urval av hennes dikter så kan du göra det på fliken MATERIAL.