Fastlagssöndag i Snavlunda

Kyrkan i eftermiddagssol på Fastlagssöndagen

Kyrkan i eftermiddagssol på Fastlagssöndagen

Redan under tidig medeltid – 1100-talet – fick Snavlunda sin första kyrka. Snavlunda kyrka är belägen vid den naturliga och äldsta förbindelseleden mellan norra vätterbygden och slättbygden i mellersta Närke. Under den senare delen av medeltiden fick vägen genom Snavlunda en speciell betydelse som förbindelseled mellan klostren i Vadstena och Riseberga och bar namnet Pilgrimsstigen.

Kyrkan med fasadbelysning efter gudstjänsten

Kyrkan med fasadbelysning efter gudstjänsten

Kyrkan har en vacker placering och är pietetsfullt smyckad invändigt. Kyrkorummet har en avpassad akustik som gynnar både tal och musik som framförs.

Det var via en tidigare kontakt med komminister Hans-Eric Hägg som inbjudan till Snavlunda kom. Hans-Erik och hans familj har under lång tid sjungit mycket av Elvis Presleys sånger och det är inte utan att det finns likheter som förenar de sångstilar som Elvis och Lydia skapat. Det var också tydligt i kommentarerna efteråt att man gillade sångerna både vad gäller ton och innehåll.

2015-02-15 17.39.45 Hägg med medarbetare

Det var god stämning i sakristian före gudstjänsten…

 

 

 

 

 

Nu var Fastlagssöndag och efter att den inledande psalmsången, Se vi gå upp till Jerusalem, tonat ut i sin mollklang blåste Björn och Evert med Solveig vid pianot Lydias sång Här jag vandrar som en pilgrim, också den börjar i moll. Med kyrkans härliga akustik kompletterade den fint Fastlagsstämmningen. Många av Lydias sånger tar upp teman ur påskens budskap. Blandat med bilder från Lydias liv sjöng de tre systrarna lite längre fram i gudstjänsten Glansen från Korset.

...liksom i kyrkan inför gudstjänsten

…liksom i kyrkan. Här är Hans-Erik tillsammans med Solveig, Gunilla och Synnöve.

Ungdomens drömmar och tankarnas färg

Förgylldes av glansen från Golgata berg

är ett par av stroferna som visar hur Lydia vävde ihop vardagen med sitt kristna liv.

Trots att gudstjänsten blev lång fick vi framföra ett extranummer, vilket blev Den Skönaste Sången.

Vi tackar församlingen i Snavlunda för uppskattat mottagande och det blev en gemytlig stund i församlingshemmet med gott kaffe som avslutning .

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fastlagssöndag i Snavlunda