Ett decennium med sång

Ett nytt decennium har kommit – 2020. Vad har vi varit med om och vad vi förväntar oss av framtiden.

Lydias uppgift och mål.

Några ord ur en av Lydias många sånger ger oss en uppfattning om hur hon såg på sitt kall och sin uppgift här i tiden. Det handlade ”…om frälsning för alla, om himmel så härlig! Vi måste ropa det ut…”

De här orden ur en ungdomssång som Lydia skrev 1956 säger mycket tydligt vad hon hade för mål med sina sånger och budskapet i dem. Det fanns en iver i hennes sätt att verka, samtidigt som det var värme, nåd och kärlek som betonades i hennes texter. Hennes testamente till eftervärlden, vi brukar kalla det så, var: Det enda jag har det är Guds nåd. Budskapet om nåd fanns med i hennes sånger ända från början, Blott av nåd är rubriken på en av hennes allra första sånger och det fanns med ända till slutet.

Älskade sånger

Millenniets andra decennium har nu passerat förbi. Det har för vår sånggrupp varit ett händelserikt årtionde. Den sångskatt Lydia lämnat efter sig, och vi, hennes familj, fått att förvalta har visat sig fortsatt attrahera människor.Vi har haft glädjen att sjunga Lydias sånger och berätta om hennes liv vid inte mindre än 140 tillfällen under det här decenniet. Det har fört oss till många platser. Från Ånge i norr till Ängelholm i söder. Från västkusten till ostkusten. Variationerna har varit stora vad det gäller formerna också. Det har varit pensionärsföreningar, församlingar, bibliotek och föreläsningsföreningar som kallat oss att sjunga och spela. Det har varit möten i kyrkor, trädgårdsmöten, konserter och Musik i sommarkvällar. Det har varit både små och stora församlingar vi besökt. Några kommuner har anlitat oss, för s.k. Kulturrundor bland kommunala inrättningar.

Inspelningar.

Länsradion (sex samverkande närradioföreningar i Örebro län) har vid tre olika tillfällen gjort timslånga program där vi intervjuats och man spelat sånger om och av Lydia. Senaste tillfället var i december där David Petterson intervjuade Gunilla i Larslundskyrkan, Sköllersta, och spelade 28 sånger från de två cd-skivor vi spelat in.

Hallsbergs kommun arrangerade en utställning 2016 om kvinnor från bygden som lämnat bestående avtryck efter sig och till den fick vi leverera material om Lydia.

2007 gjorde vi en första cd-inspelning med 27 av Lydias sånger. 2018 gjorde vi inspelning nummer 2 med 26 sånger. Samtliga sånger samlade vi i en ny sångbok som kom ut samtidigt med skiva nr 2.

Det var ett stort nöje att få göra dessa inspelningar. Att samlas och göra detta tillsammans väckte många känslor och förväntningar. Vi är tacksamma till alla som ställde upp. Det var barn, barnbarn och barnbarnsbarn till Lydia plus ett antal sångarvänner och inspelningstekniker som hjälptes åt. Instrumenteringen var som på ”den gamla goda tiden”, piano, bas, cello, gitarr, flöjt, trumpet, basun, och dragspel. Det hela avslutade med en skivrealese i Ebeneserkyrkan, som numera heter Fylstakyrkan. Båda inspelningarna gjordes där. Det var där som Lydia hade sin församlingstillhörighet och där hon kände sig kallad att leda musiklivet.

Sångerna lever vidare

Nu ser vi fram emot att fortsätta sprida de många sångerna med sitt budskap om kärlek och nåd, beskrivet med de många bilderna från bibeltexter och Guds sköna skapelse.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett decennium med sång