Cd 2 Innehåll

1. O vilken vän (1943)

Strängmusik

2. Evangelii sång (1955)

Strängmusik

3. Jag har hört om en stad (1947) inspelad 2008

Anita Eggum, Sören Lithell, Gunilla Olausson,

Solveig och Björn Hansen, Synnöve Ericsson

4. Sjung på nytt om Jesus (1955)

Strängmusik

5. Den skönaste sången (1948)

Gunilla Olausson, Solveig Hansen, Synnöve Ericsson

6. Härlig är himlen

Konrad Olausson, Strängmusik

7. Stjärnorna för Han (1950)

Anita, Eggum, Gunilla Olausson, Solveig Hansen, Synnöve Ericsson

8. Jag har valt att göra sällskap (1950)

Olle Cedersjö, Strängmusik

9. Sjung på nytt om Jesus (1955)

Strängmusik

10. Jesus, Jesus (1937)

Gunilla Olausson, Solveig Hansen, Synnöve Ericsson

11. Kom som du är till Jesus (1954)

Karin Svärdh

12. Ropet nu går genom tiden (1948)

Strängmusik

13. Det mörknar (1936)

Strängmusik

14. Väktare, vad lider tiden? (1948)

Evert och Gunilla Olausson, Solveig Hansen, Synnöve Ericsson

15. Kärlek oändlig (1952)

Strängmusik

16. Glansen från Korset (1953)

Gunilla Olausson, Solveig Hansen, Synnöve Ericsson

17. Helt för Dig (1937)

Jakob Olausson

18. Mera lik Jesus (1942)

Nina och Konrad Olausson,    Gunilla Olausson, Solveig Hansen, Synnöve Ericsson

19. För himlen vi kämpar (1956)

Gunilla Olausson, Solveig Hansen,

Synnöve Ericsson, Strängmusik

20. Vad är döden (1939)

Olle Cedersjö

21. Vad intet öga har sett (1950)

Gunilla Olausson, Solveig Hansen,

Synnöve Ericsson

22. Nikodemussången (1934)

Nina och Konrad Olausson 

23. Sången om Jesus (1949)

Strängmusik

24. Tusen röster (1956)

Gunilla Olausson, Solveig Hansen,

Synnöve Ericsson

25. Jesusnamnet (1952)

Strängmusik

26. Vit som snö (1955)

Anita Eggum, Gunilla Olausson, Solveig Hansen, Synnöve Ericsson

27. Dikt – Mitt hjärta (1953)

Inspelning med IBRA-radion 1956

Lydia Lithell